Facebook-mainonnan hinta: 2020

Facebook-mainonnan hinta on usean tekijän summa

Facebook on 2,6 miljardilla käyttäjällään maailman suurin sosiaalisen median palvelu. On siis vain ja ainoastaan loogista, ellei lähes ehdotonta että yritys on Facebookissa läsnä.

Siinä missä aiemmin ehkä ajateltiin, että yritys ei ole oikeasti olemassa, jos sillä ei ole nettisivuja, on tähän yhtälöön tunkeutunut mukaan myös ajatus siitä, että yritys ei ole olemassa, jos sillä ei ole verkkosivujen lisäksi Facebook-sivua.

Mutta miten markkinointi Facebookissa toimii?

Ja eritoten mitä se maksaa?

Mikä on Facebook-mainonnan hinta?

Tässä artikkelissa pyrimme vastaamaan tähän kysymykseen mahdollisimman kattavasti.

Facebook-mainonnan hinta

Facebook-mainonnalla on tiettyjä samankaltaisuuksia Google-mainonnan kanssa, joista on hyvä olla perillä. Näistä yhteisistä tekijöistä isoin on huutokauppajärjestelmä, joka määrittää mitkä mainokset näkyvät ja kenelle, ja millä hinnalla.

Avataan tätä hieman.

Google-mainokset määräytyvät huutokauppasysteemillä: Aina kun mainospaikka on vapaa mainoksen sopivalle kohdeyleisölle, kaikki tuota mainospaikkaa havittelevat yritykset ja heidän mainoksensa asetetaan huutokauppakilpailuun. Tässä huutokaupassa homma toimii kuten huutokaupoissa yleensä: pakan päällimmäiseksi jää sen yrityksen mainos, jolla on isoin budjetti.

Isolla rahalla voi taata paikkansa aina mainosten paalupaikoille. Hinnaksi määräytyy näissä tapauksissa käytännössä ”se toisiksi isoin tarjous ja ihan pikkaisen päälle.”

Facebook-mainonta, ja täten myös Facebook mainonnan hinta, määräytyy myös huutokaupalla.

Mutta tässä huutokaupassa on muutama muukin muuttuja kuin vain hinta, ainakin mikäli itse Facebookia on uskominen.

Tässä huutokaupassa vaaditaan muutakin kuin paalua, sillä Facebookin mukaan

Voittava mainos antaa parhaan mahdollisen arvon sekä ihmisille että yrityksille.”

Jalo ajatus.

Mutta mitä se tarkoittaa?

Facebook-mainonnan hinnan määräytyminen: prosessi

Facebookin pyrkimykset näyttää aina se mainos, joka tuo laadullisesti isoimman arvon niin yritykselle kuin asiakkaalle kuulostaa ajatuksena hyvältä, mutta jättää arvailun varaan, mitä se oikeasti tarkoittaa.

Facebook ei suostu antamaan mainospaikkaa pelkästään eniten maksaneelle osapuolelle, sillä he haluavat käyttäjäkokemuksen olevan positiivinen ja relevantti jokaiselle käyttäjälle. Tästä syystä Facebook yrittää näyttää käyttäjilleen mainoksia, jotka määräytyvät kolmen tekijän yhteissummasta:

Tarjouksesta, arvioiduista toimintoprosenteista, sekä mainoksen laadusta.

Katsotaanpa näitä yksitellen.

Tarjous on yrityksen mainokselle tekemä tarjous: eli summa, jonka yritys on mainoksestaan ja sen tuloksesta valmis maksimissaan maksamaan.

Arvioitu toimintoprosentti on arvio mainoksen nähneiden henkilöiden sitoutumisprosentista julkaisuun: kuinka monta henkilöä sadasta, jotka näkevät mainoksen, suorittavat mainoksen toivoman toiminnon. Tämä voi olla vaikka linkin tai kutsukehotteen painaminen. Hauska lisä on se, että klikkiotsikot ja sitoutumisen kalastelu eivät vaikuta mainoksen tehokkuuteen positiivisesti.

Ihanaa.

Hyvä Facebook-markkinointi kerää impressioita – tykkäyksiä ja katseluita

Mainoksen laatu on mainoksen laatu mitattuna useilla mittareilla. Näitä mittareita ovat mm. ihmisten palaute mainoksesta, sekä mainoksen heikkolaatuisten ominaisuuksien määrä. Heikkolaatuisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi sensaationhakuinen kielenkäyttö, klikkiotsikkomaisuus, tai mainoksen huono vastaavuus itse tuotteeseen tai palveluun, jota se mainostaa.

Eli suomeksi sanottuna

Facebook-mainonnan ei tarvitse olla sikamaisen kallista, mikäli mainoksesi on Facebookin silmissä laadukas.

Tai ainakin laadukkaampi kuin kilpailijoidesi.

Kaiken hyvän päälle, mikäli mainoksesi voittaa tämän huutokauppakisan, Facebook veloittaa mainostililtäsi vain minimimäärän, mitä mainospaikan voitto vaatii, eli budjettisi maksimirajat paukkuvat tuskin koskaan.

Mutta nyt kun tiedämme, miten Facebook-mainonnann hinta määräytyy, katsotaanpa eri muuttujia, jotka konkreettisesti vaikuttavat itse Facebook-mainoksen hintaan.

Tarjous

Facebookin ollessa voittoa tavoitteleva yritys, raha näyttelee luonnollisesti merkittävää roolia. Vaikka mainospaikan voittaja ei välttämättä määräydy pelkästään tiliotteen mukaan, ei se tarkoita sitä, etteikö tarjousmäärä vaikuttaisi silti mainoksen lopulliseen hintaan.

Joten paljonko laitetaan? Automaattisesti vai manuaalilla?

Katsos,

luodessasi Facebook-mainosta, pystyt asettamaan mainoksen tarjousmäärän joko

  1. Automaattisesti, tai
  2. Manuaalisesti

Automaattinen tarjousmäärä on helppo perusvarma vaihtoehto, eritoten jos et ole ihan varma siitä paljonko rahaa mainokseen olisi hyvä käyttää. Automaattisessa tarjouksessa, Facebook määrittelee mainoksen hinnan puolestasi asettamiesi budjettirajojen mukaan, tavoitteenaan maksimoida mainoksen tulos. Aseta mainoksellesi ehdoton monetäärinen kipuraja, ja anna Facebookin tehdä loput.

Maunaalinen tarjousmäärä taas määräytyy siten, että sinä kerrot Facebookille paljonko olet valmis maksaan itse toiminnasta, konversiosta, kuten vaikka klikkauksesta. Jos siis olet todella perehtynyt ja täysin varma siitä, että maksamalla 3,50 € per klikkaus Facebook-mainoksesta, voit asettaa tämän hinnan klikkaukselle ja marssia se kilpenäsi kohti huutokauppataistelua.

Get what I mean?

Valitse automaattinen silloin, kun et ole varma mihin rahasi olisi fiksuinta käyttää ja aseta vain budjettisi.

Valitse manuaalinen silloin, kun haluat tarkemmin vaikuttaa siihen mihin rahasi käytetään ja missä määrin.

Sitten vain kohti figuratiivista Hirvaskangasta!

Kannattaa kuitenkin muistaa, että jos tarjouksen low-ballaa täysin, eli asetat hinnan liian alhaiseksi, ei mainoksesi välttämättä saavuta toivomaasi yleisöä. Fiksumpaa lienee asettaa hintasi lähemmäs hintakattoa, sillä kuten sanottua, mainospaikan voitettuasi maksat kuitenkin vain vaadittavan minimimäärän.

Mutta sen pohdinta jääköön sinulle!

Mainoksen laatu & relevanttius

Puhutaan hetki nyt ensi alkuun siitä, miten Facebook mainoksesi laadun määrittelee.

Jos mainoksesi pärjää hyvin, eli sitä katsellaan, siihen sitoudutaan ja se generoi hyvin klikkejä ja liikennettä, mainoksesi laatu Facebookin silmissä kasvaa.

Tämä hyvä.

Jos mainoksesi pärjää taasen huonosti, eli käyttäjät painavat en ole kiinnostunut –nappia tiheään tahtiin, tai videomainoksesi keskimääräinen katselupituus on vain sekunteja, Facebook näkee mainoksesi huonolaatuisena.

Tämä paha.

Ja koska Facebookilla on olemassa nämä parametrit, joilla mitata mainoksen laatua ja relevanttiutta, sillä on niille myös mittari; Facebook Ad Managerissa pääset näkemään mainoksesi relevanttiuspisteet. Ja kun mainoksesi relevanttiuspisteet ovat korkealla, mainostasi näytetään kohdeyleisöllesi enemmän kuin kilpailijoidesi mainoksia, joiden samainen pistemäärä on alhaisempi kuin sinun. 

Ehkä laadulla korvataankin määriä.

Toimintoprosenttiarviot

Facebookin yrittäessä päättää, mitä mainosta se kohdeyleisölle X näyttää, se ottaa huomioon todennäköisyyden, jolla kohdeyleisön edustaja sitoutuu mainokseen toivotulla tavalla.

Kaunista jargonia kursivoituna, joten tässä esimerkki.

Jos luomme mainoksen, jonka tarkoituksena on lisätä liikennettä nettisivuillemme, Facebook todennäköisesti näyttäisi mainostamme käyttäjille, jotka ovat aiemmin siirtyneet linkin välityksellä Facebook-sivulta ulkopuoliselle sivulle – heille, jotka ovat reagoineet samankaltaisiin mainoksiin aiemmin.

Tähän vaikuttaa myös se, miten paljon itse mainosta ja sen linkkiä tai toimintakehotetta on tuossa kohdeyleisössä painettu. Kyseessä on siis itseään ruokkiva positiivinen feedback loop. Mitä enemmän kohdeyleisö painaa mainoksemme linkkiä, sitä enemmän sitä mainosta kohdeyleisölle näytetään. Ja kun kohdeyleisönä on esimerkiksi henkilöt, jotka ovat aikaisemmin painaneet samankaltaisia linkkejä, he todennäköisesti painavat meidänkin linkkiämme, joka taas saa Facebookin näyttämään mainostamme useammalle, ja….

Ymmärtänet varmaan.

Ja koska tämä artikkeli käsittelee Facebook-mainonnan hintaa, lienee hyvä mainita tämä:

Jos Facebook arvioi mainoksesi toimintoprosentin alhaiseksi, se voi nostattaa mainoksesi hintaa.

Lopultahan sinä maksat kuitenkin mainoksen tuloksesta, ainakin jos olet automaatilla, joten jos Facebook ei näytä mainostasi ns. ”orgaanisemmin” sen relevanttiuden, laadun ja toimintoprosenttiarvion perusteella, ja mainoksesi jää muiden jalkoihin, Facebook käyttää budjetistasi enemmän saavuttaakseen tavoitteensa.

Monipuolista ja monimutkaista, tiedän.

Katsotaan seuraavaa Facebook-mainoksen hintaan vaikuttavaa tekijää.

Kohdeyleisösi rajaus

Se, kenelle yrität mainostaa, on merkittävä tekijä mainontasi hinnan kannalta.

Jos mainostat todella rajatulle ja spesifille käyttäjäryhmälle, budjettisi on todennäköisesti matalampi kuin mainostaessa laajalle ja yleismalkaiselle yleisölle kilpailun ollessa vähäisempää.

Tässä suhteessa Facebook muistuttaa Googlea sen mainostusperiaatteissa: Google-hakusanamainonnassa mainoksesi hinta on todennäköisesti merkittävästi pienempi, jos kohdennat mainontasi todella tarkkaan long tail -hakusanaan, sen sijaan että pyrkisit mainospaikkahuutokaupan kärkeen jollain todella laajalla ja paljolti kilpailulla hakusanalla.

Tämä periaate pätee Facebookissa kohdeyleisösi kanssa. Kohdennetut mainokset Kurikassa asuville, 45-60 vuotiaille, mieheksi identifioituville puutarhavälineintoilijoille kuluttavat mainosbudjettiasi kohdeyleisön tarkkuuden vuoksi todennäköisesti rutkasti vähemmän, kuin pyrkiessäsi mainostamaan vaikka Helsingissä asuville 25-50 vuotiaille korkeakoulutetuille jääkiekkofaneille.

Ovatko nämä esimerkit liian ympäripyöreitä, vai saatko kiinni?

Toivottavasti.

Mainoksesi hintaan vaikuttaa siis mm. kohdeyleisösi sijainti, ikähaarukka, kiinnostuksen kohteet sekä demografiset tiedot. On siis hyvä tuntea kohdeyleisösi hyvin, jotta voit kohdentaa mainoksesi mahdollisimman tehokkaasti. Lue artikkelistamme, millä kaikilla eri tavoilla voit kohdentaa mainontaasi Facebookissa.

Vuodenaika

Vahvasti aiempaan pointtiin mainospaikkojen kilpailusta liittyy myös luonnollisesti kilpailun volyymi:

Tiettyinä vuodenaikoina mainosliikennettä on Facebookissa enemmän.

AdEspresson artikkelin mukaan mainosten keskimääräinen hinta kasvaa, kun mainostajat rientävät sankoin joukoin esimerkiksi joulun aikaan mainostamaan tuotteitaan ja palveluitaan alustalle.

Lähtökohtaisesti mainosten määrä lisääntyy juhlapyhien ja suurten kulutusjuhlapäivien, kuten Black Fridayn aikoihin merkittävästi. Dataa tukemaan tätä väitettä löytyy lähinnä Atlantin toiselta puolelta Yhdysvalloista, mutta ei liene kovinkaan kaukaa haettua ajatella, etteikö tämä sama ilmiö toistuisi myös Euroopassa ja Suomessa. Kalenteripäivät saattavat olla tosin hieman erit.

Lähtökohtaisesti joulu ja joulun välipäivät, sekä uusi vuosi ovat aktiivisia aikoja. Myös mainittu Black Friday ja Suomeenkin väkevästi rantautunut Single’s dayn konsepti kasvattavat mainosliikennettä Facebookissa.

Luultavaa on, että myös esim. ystävänpäivän aikoihin ja kesän korvilla mainosmäärät sivustolla kasvavat.

Joka tapauksessa Facebook-mainonnan hinnan kannalta kannattaa pitää silmällä myös kuluvan kalenterivuoden tärkeitä päivämääriä.

Mainosten sijoittelu

Yksi merkittävä tekijä mainoksesi hinnan rakentumisen kannalta on missä mainoksesi näkyvät.

Eli missä kohtaa sivua mainoksesi ilmestyy vierailijalle.

Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi

Facebook lähtökohtaisesti haluaa itse päättää, mihin se mainoksesi asettelee tuoton maksimoimiseksi, mutta näihin vaihtoehtoihin pystyy myös halutessaan vaikuttaa manuaalisesti.

Fiksua lienee kuitenkin luottaa Facebookin itse tuntevan omat algoritminsa, ja osaavan sen asetella mainoksesi oikeille paikoille näkyvyyden tehostamiseksi. Kuitenkin, jos omaat selkeitä preferenssejä missä haluat mainoksesi näkyvän, tai missä ehdottomasti et halua niiden näkyvän, voit kaikin mokomin säätää valintasi sinulle sopivaksi.

Facebook-mainoksen hinnan kannalta Facebookiin luottaminen on kuitenkin varmin vaihtoehto, sillä heidän omien sanojensa mukaan, tällä saa parhaimman hyödyn irti pienimmällä mahdollisella hinnalla.

Toki, jos esimerkiksi olet aivan varma, että et tavoita kohdeyleisöäsi vaikka Instagramista ollenkaan, näitä valintoja on syytä punnita ja harkita.

Facebook-mainonnan hinta: ROI – tuottosuhde

Siinä missä Facebook-mainonnan hinta on tärkeä parametri, jota seurata, ei hintalapuista kuitenkaan kannata sokaistua tyystin.

Itse mainoksen hintaa tärkeämpää on mainoksen ROI, eli tuottosuhde.

Eli miten paljon rahaa mainos tuo yritykselle kassaan?

Suoranaisia hintoja, tai edes raakoja arvioita, hinnan tai tuottosuhteen määristä on vaikea sanoa. Tulokset ovat yrityskohtaisia, tuotekohtaisia tai parhaimmillaan (tai pahimmillaan) jopa mainoskohtaisia.

Tästä syystä lisättäköön siis vain tämä:

Ota selvää, tutki ja tutustu esimerkiksi Facebook Ad Manageria käyttämällä siihen, mikä mainostesi tuottosuhde on Facebookissa ja vertaa sitä muihin alustoihin.

Jotkut lähteet nimittäin kertovat ja vannovat Facebook-mainonnan hinnan olevan hulppean alhainen verrattuna muihin digimarkkinoinnin vaihtoehtoihin, samalla kun toisaalla pohditaan sitä, ovatko Facebook-mainonnan kustannukset kasvaneet jo liian isoiksi.

Täysin objektiivinen totuus lienee kuitenkin vaikeasti määriteltävä ja on vahvasti tapauskohtainen.

Facebook-mainonta on verrattain hyvin edullista

Tutkimus kuitenkin osoittaa, että Facebook on esimerkiksi Cost-per-click, eli CPC, eli ”hinta per klikkaus” mittarilla halvimmasta päästä. CPC-hinnat eri somealustoilla ovat keskimääräisesti seuraavat:

Eli vain Twitter on keskimääräisesti Facebookia halvempi. Toki on hyvä muistaa, että Twitterillä on myös n. 7,9 kertaa vähemmän käyttäjiä kuin Facebookilla.

330 miljoonaa vs. 2,6 miljardia.

Ei huono, sanoisi Uotisen Jorma.

Joten lopulta voidaan todeta Facebook-mainonnan olevan indeed suhteellisen kustannustehokasta.

Facebook-mainonnan hinta: lopuksi

Hinnat ja tuottosuhteet aihepiireinä sivuttuamme, voidaan nostaa pöydälle myös kysymys Onko olemassa työkaluja ja apuvälineitä, joilla varmistua entisestään oman somemainonnan toimivuudesta?

Vastaus on äärimmäisen lyhyt.

Kyllä.

Crono on digitaalinen, tekoälyyn pohjautuva data-analyytikko, jonka avulla pystyt tehostamaan some- ja Facebook-markkinointiasi entisestään. Se on jatkuvasti oppiva, mittaava ja datan pohjalta mukautuva ohjelma, joka tarjoaa sinulle mahdollisuuden valjastaa aidon data-analyytikon hyöty vain murto-osalla sen hinnasta.

Crono on luotu auttamaan verkossa operoivia yrityksiä tehostamaan mm. hakukoneoptimointiaan, konversio-optimointiaan sekä sosiaalisen median markkinointia, ja työkaluna se on täysin uutukainen: vastaavaa ei ole Suomen maassa vielä nähty.

Ota yhteyttä alla olevasta yhteydenottolomakkeesta, kerro koska ja miten sinut parhaiten tavoittaa ja me rimpauttelemme tai laitamme postia, ihan sinusta kiinni.

Ja jos ei muuta, niin jätä yhteydenottopyyntö ja jutellaan vaikka viehekalastuksesta. Luoja nähköön, että siitä emme mitään ymmärrä, mutta oppia ikä kaikki, sanotaan.

Jätä ihmeessä yhteystietosi ja kokeile Cronoa ilmaiseksi täysin veloituksetta – ilman rekisteröitymisiä saati luottokorttitietoja – ja hämmästy siitä miten isoja muutoksia voit saada aikaan.

Siinä ei kestä kuin muutama sekunti.

Ollaanhan yhteyksissä!


Ollaan yhteyksissä!

We received your message and will contact you back soon.